Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per tal de millorar la seva accessibilitat i elaborar informació estadística sobre els seus hàbits de navegació. Si segueix navegant-hi, considerarem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració i obtenir més informació a Política de Cookies.

No mostrar més aquest missatge

Informació corporativa

Govern corporatiu

La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” és una entitat sense ànim de lucre el patrimoni de la qual està subjecte al compliment de finalitats d’interès general. És el resultat de la transformació en fundació bancària de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”), i, en la seva transformació, manté la seva personalitat jurídica, i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar.

La Fundació orienta la seva activitat principal a l'atenció i desenvolupament de l'Obra Social i a l'adequada gestió de CriteriaCaixa, societat de la qual ostenta el 100%  de les accions i que agrupa totes les participacions accionarials de "la Caixa" a CaixaBank i a d’altres sectors estratègics diferents del financer.

La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, desenvoluparà les seves activitats principalment en tot el territori de l’Estat, sens perjudici d’una especial dedicació per raó del seu origen a Catalunya i Balears, així com del possible desenvolupament de la seva activitat a l’àmbit nacional.

Està inscrita al Registre de Fundacions i es regeix per la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i fundacions bancàries, per la Llei 50/2002 de 26 de desembre, de fundacions, per a la resta de la normativa que resulti aplicable i pels seus Estatuts. Així mateix, la Fundació està sotmesa al protectorat del Ministeri d’Economia i Competitivitat i, alhora, el Banc d’Espanya hi exerceix les funcions de supervisió que li atribueix la normativa vigent.


Òrgans de govern

D’acord amb la Llei, els òrgans de govern de la Fundació són el Patronat i el Director General. El Patronat és el màxim òrgan de govern i representació de la Fundació, i li correspon complir les finalitats fundacionals i administrar amb diligència els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, mantenint el seu rendiment i utilitat. El Patronat és l’òrgan que nomena el Director General.


Composició del Patronat de la Fundació Bancària "la Caixa":


President

Sr. Isidre Fainé Casas

Vicepresident
Sr. Juan José López Burniol


Patrons
Sr. Salvador Alemany Mas
Sr. César Alierta Izuel
Sr. Shlomo Ben Ami
Sr. Luis Carreras del Rincón (designat per Creu Roja Espanyola)
Sra. Isabel Estapé Tous
Sr. Eugenio Gay Montalvo (designat per Càritas Diocesana de Barcelona)
Sr. Javier Godó Muntañola
Sr. Francesc Homs Ferret
Sr. Jaime Lanaspa Gatnau
Sr Carles Llorens i Vila (designat per Ateneu Barcelonès)
Sra. Asunción Ortega Enciso
Sr. Artur Santos Silva
Sr. Javier Solana Madariaga


Secretari (no membre)

Sr. Josep Maria Coronas Guinart

Director General de la Fundació Bancària "la Caixa"
Sr. Jaume Giró Ribas

Barcelona, setembre 2018


Direcció de la Fundació Bancària "la Caixa"


Director General

Sr. Jaume Giró Ribas
Directora General Adjunta
Sra. Elisa Durán Montolio
Sotsdirectora General 
Sra. Esther Planas Herrera
Sotsdirector General 
Sr. Marc Simón Martínez
Director Corporatiu de Territori i Centres
Sr. Rafael Chueca Blasco
Director Corporatiu de Comunicació i Màrqueting
Sr. Jesús Nemesio Arroyo González
Director Corporatiu de Recerca i Estratègia
Sr. Àngel Font Vidal
Directora de l'Àrea Internacional
S.A.R. La Infanta Doña Cristina
Directora de l'Àrea d'Organització i Sistemes d'Informació
Sra. Rosa Maria Cirera Clotet
Director de l’Àrea de Divulgació Científica i CosmoCaixa
Sr. Jordi Portabella Calvete
Director de l'Àrea de Cultura
Sr. Ignasi Miró Borràs
Director de l'Àrea d'Acció Comercial i Educativa
Sr. Javier Bertolín Pueyo
Director de l'Àrea d’ Estratègia, Prospectiva i Comunicació Interna
Sr. Ignasi Calvera Cabeza
Director de l'Àrea de Relacions Institucionals
Sr. Ventura Rebés Weindl
Directora de l'Àrea de Finances i Control de Gestió
Sra. Eva Bermejo Martínez
Directora de l'Àrea de Pobresa i Salut
Sra. Montserrat Buisán Gallardo
Directora de l'Àrea de Gestió Territorial i Centres
Sra. Marta Vallejo Rodríguez

Barcelona, setembre 2017